18 Νοεμβρίου 2011

Εύκολη είναι η διοίκηση μίας επιχείρησης όταν δημιουργούνται κέρδη με σχετικά εύκολο τρόπο.  Εύκολος τρόπος να δημιουργείς κέρδη είναι να αυξάνεις τις τιμές όποτε αυξάνει το κόστος λειτουργίας. 

Η ακαδημαϊκή έρευνα εντοπίζει 9 συνολικά παράγοντες οι οποίοι μεμονωμένα ή συνδυαστικά επηρεάζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων (PMIS, Buzzell R, Gale B, 1987). Ένας από αυτούς είναι η μεγέθυνση της αγοράς του κλάδου γεγονός το οποίο αυξάνει τη ζήτηση με μεγαλύτερο ρυθμό από την προσφορά και συνεπώς οι τιμές μπορούν να ανεβαίνουν σχετικά εύκολα.

Τα τελευταία 30 χρόνια η αύξηση των κρατικών επενδύσεων και η υπερχρηματοδότηση της κατανάλωσης αύξησαν όχι μόνο κλάδους αλλά και τη συνολική Εθνική αγορά. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό εφόσον συνοδεύεται από παράγοντες οι οποίοι κεφαλαιοποιούν τη κερδοφορία μέσα από τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Ένας άλλος όμως  παράγοντας επίδρασης της κερδοφορίας είναι η διαρκή προσπάθεια της συμπίεσης του κόστους λειτουργίας. Για τη συμπίεση του κόστους υπάρχει ο εύκολος και ο δύσκολος δρόμος. Ο εύκολος δρόμος είναι οι χαμηλοί μισθοί, οι ευτελείς επενδύσεις και  η χρήση ευτελών πρώτων υλών. Οι επιλογές όμως αυτές επηρεάζουν αρνητικά έναν σημαντικό παράγοντα μακροχρόνιας κερδοφορίας: την παραγωγικότητα και τις προδιαγραφές των παραγομένων. 

Για να μην συμβεί αυτό και για να έχουμε υψηλή παραγωγικότητα πρέπει να ακολουθήσουμε το δύσκολο τρόπο μείωσης του κόστους λειτουργίας: τη διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Ενδοσκόπηση στη καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης. Είναι ο δύσκολος τρόπος επειδή χρειάζεται σχεδιασμό, οργάνωση και έλεγχο σε καθημερινή βάση δηλαδή με άλλα λόγια συστηματική διοίκηση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μεγάλες δυσλειτουργίες και τα εμπόδια του κρατικού μηχανισμού επηρεάζουν αρνητικά την υγιή  άσκηση επιχειρηματικής δράσης. Όμως για να αναπτυχθεί ανάγκη συστηματικής διοίκησης στις ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξει και να αναγνωριστεί ή  ίδια η  ανάγκη της συστηματικής διοίκησης. 

Για ποιο λόγο κάποια επιχείρηση να αυξήσει τη συστηματικότητα της διοίκησης της όταν καταφέρνει να δημιουργεί κέρδη με μικρότερη προσπάθεια? Για ποιο λόγο να προσπαθήσει να εξάγει προϊόντα όταν μπορεί κάλλιστα να πωλεί ακριβότερα στη χώρα της? Για ποιο λόγο κάποιος αγρότης να οργανωθεί επιχειρηματικά όταν εύκολα επιβιώνει με παράνομες επιδοτήσεις?

Το πάρτι όμως κάποτε τελειώνει διότι η ευκολία διοίκησης μέσω της αύξησης της τιμής πώλησης οδηγεί τελικά στην έλλειψη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις και συνολικά για την εθνική οικονομία. Η χώρα χρειάζεται συστηματική διοίκηση σε όλους τους τομείς. Η καινοτομία και η ανταγωνιστική διαφοροποίηση μπορούν με μεγαλύτερη πιθανότητα να προκύψουν και να αναζητηθούν μέσα στην ημερήσια λειτουργία των επιχειρήσεων.