Βρίσκομαι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, έχω επισκεφθεί μία μεγάλη εταιρεία επισκευής φορτηγών. Μία από τις καλύτερες που έχουμε στην Ελληνική οικονομία μας. Ο εκσυγχρονισμός του μεταφορικού μας στόλου, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη θα φέρει και μείωση του κόστους μεταφοράς.