Ας φροντίσουμε όλα τα αδέσποτα ζώα, ας βοηθήσουμε τους εθελοντές με υποδομές και στήριξη από την Ελληνική πολιτεία.