Πρέπει να αυξήσουμε το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων μας στις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώνοντας ταυτόχρονα το μισθολογικό κόστος για να κάνουμε την Ελλάδα ανταγωνιστικότερη στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια κοινότητα!