Όποιος καλοπροαίρετος πολίτης έχοντας λίγες πρακτικές γνώσεις αγοράς ασχοληθεί με το θέμα της ακρίβειας, θα καταλήξει πολύ γρήγορα στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα με έναν επιφανειακό και επικοινωνιακό τρόπο. Και αυτό δεν ταιριάζει σε μια κυβέρνηση του 40%.

Εάν με αυτό το ποσοστό κοινωνικής υποστήριξης δεν μπορείς να αλλάξεις τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας τότε είτε δεν θέλεις είτε δεν γνωρίζεις. Το δεύτερο το θεωρώ απίθανο καθότι στην πολιτική δεν λείπουν οι ιδέες αλλά επιλέγονται όσες εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές.

Η ακρίβεια στα ράφια των Super Markets αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου της ελληνικής οικονομίας. Ο μέσος Έλληνας και ειδικότερα τα νέα ζευγάρια με δυσκολία καλύπτουν τα σημαντικά έξοδα του μήνα. Στέγαση, διατροφή, παιδιά και συνεπώς το μεγάλο θέμα είναι η συνολική Αγοραστική Δύναμη την οποία η εθνική μας οικονομία πρέπει να δημιουργεί.

Τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στον πλανήτη τα τελευταία 4 χρόνια έχουν προφανώς σημαντική επίδραση στις τιμές των προϊόντων και στην ίδια την οικονομία μας. Ειδικότερα ως χώρα έχουμε μερικά από τα δυσκολότερα προβλήματα να λύσουμε.

• Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων. Πολύ μικρές επιχειρήσεις με μικρό βαθμό ανταγωνισμού, μεγάλο μέσο κόστος λειτουργίας, έντονη επιδίωξη ευκαιριακού κέρδους
• Ο χαμηλός ανταγωνισμός στο εσωτερικό της Ελληνικής Οικονομίας και η δυνατότητα των μεγάλων επιχειρήσεων να κερδίζουν ευκολότερα στην πατρίδα μας από ότι στις άλλες αγορές της ΕΕ
• Χαμηλή διοικητική επάρκεια, αδύναμοι φορείς επίβλεψης και υψηλό κόστος λειτουργίας του κράτους το οποίο άμεσα ή έμμεσα επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας της οικονομίας.
• Έλλειψη εθνικών υποδομών και επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς η οποία θα συμβάλει στην τόνωση του ανταγωνισμού και στην μείωση του κόστους λειτουργίας. (Έλλειψη εθνικών οδών εστιασμένων στις εμπορικές μεταφορές, χωροθέτηση βιομηχανικών πάρκων για ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα των logistics, παλαιός εμπορικός στόλος οχημάτων)

Για όλα τα παραπάνω, όχι απλά δεν έχει γίνει κάτι αλλά δεν υπάρχουν ούτε στην κυβερνητική ατζέντα. Αντιθέτως, έχει εξαντλήσει την ενέργεια και την δημιουργικότητα της σε φωτογραφίες και σχεδιασμό κανόνων προωθητικών ενεργειών υποκαθιστώντας τους marketing managers των επιχειρήσεων.
Η έντονη επικοινωνιακή στάση της κυβέρνησης είναι προσβλητική για όλους μας επειδή μας αντιμετωπίζει ως ανίκανους και ανήμπορους να αντιληφθούμε την ουσία του προβλήματος.

Η μεσαία τάξη και ειδικότερα οι ΜμΕ και οι εργαζόμενοι τους δεν ζητούν επιδόματα. Ζητούνε ευκαιρίες για ίσους κανόνες ανταγωνισμού. Ζητούν εργαλεία για να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους για να αποκτήσουν εξωστρέφεια, παραγωγικότητα και να βελτιώσουν με δικά τους μέσα την Ικανότητα Αγοραστικής τους Δύναμης.

Απόστολος Βλάχος
Επιχειρηματίας
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες Ανδρέας Λοβέρδος
apostolos@apostolosvlachos.gr, info@apostolosvlachos.gr
215003060, 6946 638 438
www.apostolosvlachos.gr