Περιοδεία με τον Λοβέρδο στις Αχαρνές. Στηρίζουμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι όλες ίδιες αλλά όλες χρειάζονται υποστήριξη για να διατηρήσουν την βιωσιμότητα τους με καλύτερους όρους.