Επισκέφθηκα το ιστορικό Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους αποτελούν έναν ενιαίο κοινωνικό ιστό.