Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Χρειαζόμαστε νέους θεσμούς ώστε να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια και εκεί δεν πρέπει να κάνουμε οικονομία!